Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Seyyal AK
Doç. Dr. Ömer ÇETİN
Doç. Dr. Serkan İKİZ
Doç. Dr. A.Funda BAĞCIGİL
Doç. Dr. Tolga KAHRAMAN
Yrd. Doç. Dr. Altan ARMUTAK
Araş. Gör. Dr. Kemal METİNER
Araş. Gör. Dr. Beren BAŞARAN KAHRAMAN
Araş. Gör. Dr. Belgi DİREN SIĞIRCI
Araş. Gör. Baran ÇELİK