Başvuru Koşulları

  • Bu yarışmaya yurtiçi ve yurtdışındaki Veteriner Fakültelerinde lisans eğitimi görmekte olan katılımcılar başvuru yapabilir.
  • Proje yarışması tüm katılımcıları lisans öğrencilerinden oluşmalıdır. Aksi durumlarda başvurular işleme konulmayacaktır.
  • Yarışmaya en fazla 5 kişilik gruplarla başvuru yapılabilir.
  • Yarışmada 1 öğrenci yalnızca 1 projede yürütücü olabilir.
  • Hipotezler özgün ve başka bir yerde bire bir yayınlanmamış olmalıdır.
  • Proje yürütücüsü mutlaka kongre başvuru formunu online olarak http://vetbak.istanbul.edu.tr/doldurmalıdır.
  • Proje yarışması formu ayrıca proje yürütücüsü ve projeye katılan diğer kişilerin öğrenci belgeleri en geç 15 Mart 2018 tarihine kadar vetbak@istanbul.edu.tr adresine gönderilmelidir.
  • Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, kongre başvurusunu yapmayan ya da belgeleri tam olmayan ve/veya belirtilen teslim tarihinden sonra yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.
  • Yarışma ödülleri kongre sunum ödüllerinden ayrı tutulacaktır.