Aşamalar

Ön Başvuru
Proje yürütücüsü mutlaka kongre başvuru formunu online olarak (http://vetbak.istanbul.edu.tr/)doldurmalıdır.

Birinci Aşama: Proje Başvuruları
“Proje yarışması formu” ayrıca proje yürütücüsü ve yardımcı araştırıcılarının “öğrenci belgeleri”en geç 15 Mart 2018 tarihine kadar vetbak@istanbul.edu.tr adresine gönderilmelidir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru formu eksik ya da hatalı doldurulmuş projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İkinci Aşama: Ön Eleme
Projeler ön değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilecek, finale kalmaya hak kazanan 6 lisans öğrenci projesi belirlenecektir.
Finale kalan proje yürütücülerine duyuru, başvuru esnasında belirtilen e-posta adresine yapılacaktır. Herhangi bir şekilde kayıtlı e-postalarına bilgi ulaşmayan ve bu nedenle yarışmaya katılamayan yarışmacılar tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecektir.

Üçüncü aşama: Proje Yarışması Finali
Projenin sunumu “20. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi” içinde tarafımızdan belirlenen yer ve zamanda yapılacaktır.
Sunuma katılmayan yarışmacılar tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecektir.
Finalistlere projeleri ile ilgili sunumları için en fazla 10 dakikalık süre verilecektir.

Dördüncü aşama: Ödül Töreni
Kongre kapanış töreni esnasında kazananlar açıklanarak ödülleri verilecektir.