Projelerin Değerlendirme Kriterleri

1. Projenin özgünlüğü (Hazırlanan hipotezin konusu, özgün, bilimsel içerikte olmalı, daha önce yapılmış projelerden konu ve içerik alıntısı yapılmamış olmalıdır)

2. Bilimsel Düşünce (Hipotez kurma, amacın açık şekilde ifade edilmesi, belirtilen tüm değişkenlerin tanımlanması)

3. Test edilebilirliği ve bilimsel gerçeklere uygunluğu (Hipotezin dayandığı temellerin, değişkenlerin kaynaklara uygunluğu, yöntemlerin amaçlara ulaşmaya elverişli olması)

4. Uygulaması ve Topluma Faydası (Çözüm önerisinin günümüzün şartlarında uygulanabilirliği ve topluma olabilecek faydasının anlatılması)

5. Dil ve ifade tarzı

6. Kaynaklar(Hipotezin bilimsel referanslı olması,  kaynakların yeniliği, konuyla ilgisi)