Kongre Jürisi

Prof. Dr. Nikolaos PAPAIOANNOU (Selanik Aristoteles University, Greece )

Dr. Anatoli ATANASOV (Trakia University, Bulgarıa)