Congress Venue

Adress: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Avcılar Kampüsü, 34320 Avcılar-İstanbul

Telephone: +90(212) 473 70 70

E-Mail :  vetbak@istanbul.edu.tr